17 lutego uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Tymbarku, po raz kolejny wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym 

„Kaktus 2022”.Organizatorem konkursu jest co roku Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego z Oddziałem Dwujęzycznym PSST

w Krakowie. 


Konkurs składał się z dwóch etapów. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 92 uczniów z województwa małopolskiego .

Organizator konkursu przyznał tytuł laureata Laurze Orzeł uczennicy SP w Tymbarku.

29 marca w Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie wyników Gminnego Konkursu Ortograficznego , podczas którego Wójt Gminy Tymbark - Paweł Ptaszek i Wicedyrektor SP w Tymbarku Beata Pachowicz wręczyli Laurze dyplom oraznagrodęprzesłaną przez organizatora konkursu Kaktus 2022.

Laurze serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.


Bogusława Naściszewska