Szanowni Państwo

Radni Gminy Tymbark


Tymbark, dnia 16.05.2022


ZAPROSZENIE

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w dniu 19.05.2022 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Omówienie form funkcjonowania ZGK sp. z o.o.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski