W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku uruchomiono  strzelnicę wirtualną, która będzie służyła nauce i doskonaleniu umiejętności strzeleckich wśród uczniów klas mundurowych w tym Oddziału Przygotowania Wojskowego. Strzelnica oprócz kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią będzie służyć również  działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa.


Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla kilku osób strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).