Na początku czerwca młodzież trzech klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku uczestniczyła w terenowym obozie szkoleniowym na zboczach Cichonia w Słopnicach Górnych. Podczas czterech dni uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wielu instruktorów ze służb mundurowych.


Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zademonstrowali wyposażenie, broń i sprzęt, którego używają w czasie służby. Szkolili młodzież elementów „zielonej taktyki”. Instruktorzy z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej i OSP w Słopnicach Dolnych, prowadzili szkolenie z zasad użycia sprzętu ratowniczego, prowadzenia akcji gaszenia pożarów, rozwijania linii gaśniczych w terenie, udzielania pierwszej pomocy, działania z użyciem sprzętu ratowniczego oraz ochrony osobistej i dróg oddechowych.
Bardzo ciekawe zajęcia prowadziła grupa żołnierzy z 11MBOT stacjonująca w Limanowej. Przez dwa dni kilkunastu żołnierzy instruktorów szkoliło młodzież z musztry, pierwszej pomocy, zasad przeżycia w górach, działań terenowych z użyciem broni. Uczniowie poznali zasady naboru do WOT, zobaczyli uzbrojenie i sprzęt będący na wyposażeniu tej formacji wojskowej.
Dwa dni na obozie także przeznaczone zostały na zajęcia z Komendą Powiatową Policji w Limanowej oraz z Oddziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W tym czasie funkcjonariusze odbyli zajęcia z rozpoznawania zagrożeń, technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, elementów kryminalistyki, zasad ruchu drogowego oraz musztry a także poszukiwania zaginionych osób w górach.

Pierwszy dzień obozu to rozbijanie obozowiska ,wykonanie szeregu prac logistycznych i poprawa kondycji poprzez wycieczkę turystyczną na Cichoń. Pod wieczór wszyscy uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych z orientacji w terenie, strzelectwa i sztuk walki wręcz, poznawali faunę i florę Beskidu Wyspowego, były rozgrywki w piłkę siatkową i wieczorne ogniska. Tradycyjnie odbyło się też nabożeństwo czerwcowe z zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie wspólnie zostały upieczone kiełbaski na grillu.
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku składa serdeczne podziękowanie wszystkim służbom mundurowym za bezinteresowną pomoc przy realizacji bogatego programu szkolenia.


Józef Banach ZS Tymbark