31 maja 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Uroczystego wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Tymbark – dr Paweł Ptaszek oraz Pani Halina Dudzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.


Celem konkursu była promocja Gminy Tymbark poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych miejsc krajobrazowo i turystycznie za pomocą fotografii, ukazywanie bogactwa przyrodniczego oraz piękna przyrody Gminy Tymbark, rozwijanie umiejętności fotograficznych, popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie fotografii.

Konkurs był adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Tymbark, a wzięło w nim udział 23 uczniów. Wszystkie prace ukazały piękno naszej gminy zarówno pod względem architektury jak i bogactwa przyrodniczego. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący – Pan Michał Rybka oraz członkowie – Pani Dorota Wilk oraz Pan Krzysztof Młynarczyk, na posiedzeniu w dniu 20 maja postanowiła przyznać następujące miejsca oraz nagrody specjalne ufundowane przez Pana Michała Rybkę.


I miejsce: Amelia Atłas uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

II miejsce: Agnieszka Dziadoń uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

III miejsce: Joanna Malarz uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.


Nagrody specjalne Fotografa Michała Rybki:

Weronika Kurek uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

Dominik Pach uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie fotografii!

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku, która ufundowała nagrody rzeczowe dla laureatów oraz uczestników konkursu oraz dla Pana Michała Rybki za ufundowanie nagrody specjalnej.