Dowódca tymbarskiego Strzelca st. insp. ZS Robert Nowak na zaproszenie Pana Profesora Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego – Przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, uczestniczył w posiedzeniu Rady, którego tematem było „ Współdziałanie służb mundurowych z organizacjami proobronnymi.


Spotkanie z przedstawicielami organizacji proobronnych działających w kraju, Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Prezydenta RP, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz członków Rady  miało miejsce w Belwederze. Na spotkaniu omówiono szerokie ramy współpracy organizacji proobronnych z MON oraz przedłożono szereg rekomendacji mających na celu usprawnienie funkcjonowania i dalszego rozwoju stowarzyszeń działających w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa.


fot. KPRP Przemysław Keller