Po raz piętnasty w Tymbarku w dniu 14 czerwca 2022 roku, zorganizowano Rajd Górski „ Szlakiem Papieskim” na trasie Tymbark -Góra Paproć - Tymbark. W rajdzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku, Szkoły Podstawowej w Podłopieniu, Szkoły Podstawowej w Zawadce, Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz Jednostki tymbarskiego Strzelca wraz z opiekunami. Rajd rozpoczął się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tymbarku w intencji uczestników rajdu z intencji Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku. 


Celem rajdu było uczczenie pamięci Wielkiego Rodaka Papieża, Świętego Jana Pawła II oraz popularyzacja turystyki w tym ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na górze Paproć. Młodzież po dotarciu na szczyt góry wzięła udział w konkursie wiedzy: o życiu i działalności św. Jana Pawła II przygotowanym przez insp. ZS Tadeusza Rybkę, zastępcę dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca.

Młodzież praktycznie uczestniczyła również w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym przez druhów strażaków z tymbarskiej OSP : Szymona Rybkę, Karola Natonka i Grzegorza Cygala.

W Konkursie wiedzy o życiu i działalności Ojca św. Jana Pawła II kolejność miejsc przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe klasy IV – VI:

1. Katarzyna Kulpa SP Podłopień,

2. Emilia Kurek SP Tymbark,

3. Malwina Rybka SP Podłopień i Mikołaj Wolfinger SP Tymbark.

Szkoły ponadpodstawowe klasy VII - VIII:

  • Marcelina Pietras SP Zawadka,
  • Emilia Konieczny SP Zawadka,
  • Edyta Kordeczka SP Zawadka.

Szkoły średnie:

  • Amelia Merwart Strzelec Tymbark.

Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Oddział IPN w Krakowie oraz portal Tymbark in.

Organizatorami rajdu byli : , Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza PaoloneZS "Strzelec" OSWw Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku. Fundatorami nagród dla uczestników konkursów byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Oddział IPN Kraków, Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie, Firma MASPEX – TYMBARK, Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc – Chłopska „ w Tymbarku. Smaczny posiłek dla wszystkich rajdowiczów przygotowali Maria i Stanisław Przybylscy z OSP Tymbark ufundowany przez Urząd Gminy w Tymbarku. Trud pieszej wędrówki chłodziły soczki ufundowane przez firmę Maspex –Tymbark. .

Robert Nowak