Szanowni Państwo Radni

Członkowie Komisji Oświaty,

Kultury, Zdrowia,

Spraw Socjalnych i Sportu

Tymbark, dnia 29.06.2022 r.


ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu, które odbędzie się 5 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Omówienie rewitalizacji terenówprzy rezerwowym boisku sportowym i kortach oraz projektu planowanego przebiegu ścieżki rowerowej.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski