Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku podaje do publicznej wiadomości komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, dotyczący przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Podłopień (dotyczy miejscowości Podłopień w szczególności osiedla Jasna Podłopień i Doraź).