6 sierpnia 1914 r. na rozkaz Józefa Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 jej żołnierze obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. Kadrówka była pierwszym od powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r.


Na apel  Józefa Piłsudskiego odpowiedzieli również młodzi mieszkańcy Tymbarku należący do 26. Polskiej Drużyny Strzeleckiej. Kilkunastu drużyniaków ze stacji kolejowej w Tymbarku udało się do Oleandrów aby rozpocząć walkę o Wolność Ojczyzny. Chwała bohaterom.

Na zdjęciach p.por. Jan Kordeczka oraz wzmianka z kroniki tymbarskiego Strzelca o tamtych wydarzeniach.

W  57. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej 2022 roku udział biorą członkowie tymbarskiego Strzelca drużynowa ZS Beata Hanusiak i strzelec ZS Robert Krieger, uczniowie klas wojskowych tymbarskiego Zespołu Szkół.


Miejsca spoczynku żołnierzy poległych w okresie I i II wojny światowej przed Świętem Wojska Polskiego  uporządkowały i znicze zapaliły sekcyjna ZS Amelia Merwart, sekcyjna ZS Karolina Słowiak i st. strzelec ZS Emilia Krzyściak. Dziewczyny są uczennicami klas wojskowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Źródło IPN i kronika tymbarskiego Strzelca.

st. insp. ZS Robert Nowak