Wójt Gminy Tymbark uprzejmie przypomina, że 31 lipca 2022 r. upływa termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o bieżące regulowanie zobowiązań.


Przypominamy także, że od stycznia 2021r. zmianie uległy numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokonywane wpłaty uiszczane są na właściwy numer rachunku bankowego.