Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje mieszkańców Gminy Tymbark , że nasza jednostka będzie realizowała ustawę o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r ( Dz. U. 2022r, poz. 1692 ) w związku z powyższym w wnioski o dodatek węglowy ( 3 000,00 zł ) będą przyjmowane od dnia 18 sierpnia 2022r do 30 listopada 2022r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022r pozostają bez rozpatrzenia.

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane w wersji tradycyjnej (papierowej ) lub za pomocą komunikacji elektronicznej - wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego ( dokumenty do pobrania poniżej ).

Osoby, które chcą złożyć wniosek bezpośrednio w GOPS powinny dysponować następującymi danymi:

1. pesel

2. nr telefonu

3. adres poczty email

4. nr rachunku bankowego

5. potwierdzenie deklaracji zgloszenia budynku w CEEB

Dokumenty do pobrania:

1. wniosek

2. klauzula informacyjna

Dorota Ogórek - Kierownik GOPS