Do 31 sierpnia można składać zgłoszenia do V edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor. To niezwykłe wyróżnienie przyznawane jest tym, którzy w sposób szczególny angażują się w walkę ze stereotypami i działają dla dobra innych. Prócz lauru, odznaczeni otrzymują nagrodę finansową - w tym roku w wysokości 390 tys. zł.


Nagroda Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor to niezwykłe wyróżnienie dla niezwykłych osób. Przyznawana przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jest upamiętnieniem zasług Wielkiego Polaka w dziedzinie dialogu między kulturami i pozwala docenić tych, którzy aktywnie działają w duchu jego nauki: angażują się w pracę na rzecz drugiego człowieka, szukają dróg dialogu między ludźmi i kulturami, są otwarci na różnorodność, zwalczają stereotypy.

Dotychczas nagrodą zostali uhonorowani: siostra Rosemary Nyirumbe (2016), ksiądz Mieczysław Puzewicz (2018), Szpital Uniwersytecki w Krakowie (2020). W ubiegłym roku laureatem zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie”.

Siostra Rosemary Nyirumbe z Ugandy została doceniona za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego szacunku. Od 2012 roku siostra prowadzi w Ugandzie szkołę dla ofiar tamtejszej wojny, głównie młodych dziewcząt. W stworzonym przez nią miejscu znajdują one opiekę, bezpieczne schronienie, naukę, a przede wszystkim odzyskują poczucie godności.

Ksiądz Mieczysław Puzewicz – przyjaciel „niewidocznych” i zapomnianych, otrzymał nagrodę w uznaniu zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi i działalność, dzięki której odrzuceni i wykluczeni mogli odzyskać swoje człowieczeństwo i godność. Z jego inicjatywy powstały programy na rzecz pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie został uhonorowany za zasługi na rzecz Małopolski – i nie tylko w trudnych czasach pandemii. W ten sposób doceniono bohaterską postawę lekarzy i pielęgniarek zaangażowanych w pomoc chorym. Dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski, odbierając wyróżnienie z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego podkreślił, że nagroda, choć adresowana do instytucji, jest tak naprawdę nagrodą dla wszystkich, którzy pracują w szpitalu i każdego dnia są gotowi, z narażeniem własnego zdrowia, walczyć o ludzkie życie.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie wyróżniono między innymi za szczególnie trudną pracę w okresie pandemii. Podkreślono przy tym, że hospicjum od 40 lat niesie wszechstronną i specjalistyczną pomoc nieuleczalnie chorym na ostatnim etapie ich życia – nagroda jest więc także formą docenienia pełnej poświęcenia pracy pracowników i wolontariuszy, którzy z troską opiekują się gasnącym życiem i niestrudzenie czuwają przy chorych.

Zgłoś swojego kandydata!

Laureat tej wyjątkowej nagrody otrzymuje laur oraz 390 tys. zł. Istnieje możliwość przyznania nagrody maksymalnie czterem laureatom.

Do nagrody mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne lub prawne. Termin przyjmowania zgłoszeń w tej edycji upływa 31 sierpnia br. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zwycięzcę wyłoni kapituła, w której skład wchodzą m.in. samorządowcy, duchowni, ludzie kultury i dobroczyńcy.

Nagroda Veritatis Splendor ustanowiona została przez Województwo Małopolskie z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Instytutu.