Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku Wójt Gminy Tymbark przyznał stypendia motywacyjne w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tymbark. Program został opracowany z inicjatywy Wójta Gminy Pana dr Pawła Ptaszka i przyjęty przez Radę Gminy Tymbark. Stypendia motywacyjne przyznawane są w czterech kategoriach: za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, indywidualne osiągnięcia artystyczne oraz za wyniki egzaminu ósmoklasisty.


Wczorajszą uroczystość wręczenia stypendiów, która odbyła się w Bibliotece Publicznej w Tymbarku swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście m.in., Przewodnicząca Rady Gminy – Stanisława Urbańska, Radny Powiatu Limanowskiego Czesław Kawalec, Rodzice tegorocznych stypendystów, Dyrektorzy Szkół oraz Gospodarz imprezy Wójt GminyPaweł Ptaszek.

W ramach programu artystycznego wystąpili uczniowie Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Tymbarku. Beata Sadkiewicz, Rafał Gaura i Arkadiusz Lipień zagrali fanfarę koncertową, Hanna Pazdan, Leon Żmuda i Xuebin Wu – gawot na instrumenty dęte. Na zakończenie uroczystości Zuzanna Staśko oraz Emilia Śmiech wykonały preludium Szostakowicza, a Duet fletowy Emilia Atłas i Barbara Krzyżak utwór Josepha Marx „Jazz”

Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek wręczył uczniom dyplomy stypendialne w towarzystwie Radnego Powiatu Czesława Kawalca, Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławy Urbańskiej oraz dyrektorów szkół.

Przedstawiamy poniżej listę tegorocznych stypendystów, którzy w roku szkolnym 2021/22 uzyskali najlepsze wyniki w nauce:


1. Szkoła Podstawowa w Zawadce

1) Edyta Kordeczka – za wyniki w nauce oraz za wyniki egzaminu ósmoklasisty


2. Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

2) Dawid Sakowski – za osiągnięcia naukowe (laureat konkursu tematycznego)

3) Iliana Kuc - za osiągnięcia naukowe (laureat konkursu tematycznego)

4) Natalia Gawron - za wyniki w nauce, za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz za osiągnięcia artystyczne


3. Szkoła Podstawowa w Tymbarku

5) Amadeusz Trojanowski – za osiągnięcia naukowe (laureat konkursu tematycznego)

6) Marcelina Urbańska – za wyniki w nauce

7) Anna Surdziel – za wyniki w nauce i za osiągnięcia naukowe (laureat wojewódzkiego konkursu tematycznego) oraz za wyniki egzaminu ósmoklasisty

8) Oliwier Kordeczka – za wyniki egzaminu ósmoklasisty

9) Wiktor Sędzik – za wyniki w nauce

10) Joanna Trzupek – za wyniki w nauce

11) Milena Antkiewicz – za wyniki w nauce

12) Patryk Matląg – za wyniki w nauce

13) Alicja Duda – za wyniki w nauce

14) Emilia Kurek – za wyniki w nauce

15) Martyna Smaga - za osiągnięcia naukowe (laureat wojewódzkiego konkursu tematycznego)

16) Karolina Trzópek - za wyniki w nauce i za osiągnięcia naukowe (laureat wojewódzkiego konkursu tematycznego)

17) Małgorzata Wolfinger - za wyniki w nauce

18) Emilia Śmiech – za wyniki w nauce

19) Bartłomiej Kurdziel- za wyniki w nauce i za wyniki egzaminu ósmoklasisty

20) Julia Kulig - za wyniki w nauce


4.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku

21) Wiktor Smoter - za wyniki w nauce

22) Mikołaj Peterszajn - za wyniki w nauce

23) Blanka Stach - za wyniki w nauce

24) Katarzyna Rząsa - za wyniki w nauce

25) Natalia Wojtas - za wyniki w nauce

26) Hubert Smoter - za wyniki w nauce

27) Amelia Wilczek - za wyniki w nauce


5.Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. W Tymbarku

1) Oliwia Kulig - za osiągnięcia artystyczne

2) Julia Ślusarczyk - za osiągnięcia artystyczne

3)Natalia Gawron- za osiągnięcia artystyczne

4) Barbara Krzyżak - za osiągnięcia artystyczne

5) Maria Ślezak - za osiągnięcia artystyczne

6) Maria Kurek - za osiągnięcia artystyczne

Wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym.


Agnieszka Kądziołka

Fot. Irena Wilczek-Sowa