Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy korzystających z ujęcia wody „Potok Rybny”, iż w wyniku prac Nadleśnictwa Limanowa nad ujęciem wody oraz intensywnymi opadami deszczu, został zanieczyszczony zbiornik wody. W związku z powyższym ujęcie zostało tymczasowo wyłączone z użytkowania i zastąpione alternatywnym ujęciem „Potok Chochołowski”. Na czas czyszczenia zbiornika na parkingu Parafialnym, zostanie udostępniony beczkowóz z wodą pitną dla mieszkańców.