ZAPROSZENIE

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Omówienie pism jakie wpłynęły do komisji dotyczących drogi na osiedlu Rakówka.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Czesław Kuc