Wójt Gminy Tymbark uprzejmie przypomina, że 15 września 2022 r. upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Prosimy o bieżące regulowanie zobowiązań.

Ponadto przypominamy, że 31 lipca 2022 r. upłynął termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Ponadto przypominamy, że zgodnie z art.11 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dnia 15 września upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.