Poniżej publikujemy pismo dot. szczepienia lisów na terenie powiatu limanowskiego.