W  dniu  21 września 2022  roku  w  Tymbarku  funkcjonariusze  Wydziału  Odwodowego / Reprezentacyjnego / Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu musztry wśród młodzieży  tymbarskiego Strzelca, będących uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN.


Od kilkudziesięciu lat wojskowa - Strzelecka musztra, regulaminowe wypełnianie zapisanych w niej komend towarzyszy tymbarskim strzelcom i uczniom klas mundurowych na zbiórkach, obozach, wycieczkach turystycznych, podczas pełnienia służby i uroczystościach patriotyczno – religijnych.


W trakcie szkolenia widoczne jest zaangażowanie młodzieży i profesjonalne podejście pograniczników do prowadzonych zajęć wśród członków organizacji proobronnej.


Realizacja szkoleń w tymbarskim Strzelcu jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu  ze Strażą Graniczną w Nowym Sączu i osobistemu zaangażowaniu Komendanta KaOSG gen. bryg. SG Stanisława Laciugi  oraz naczelnika Wydziału Odwodowego / Reprezentacyjnego / KaOSG ppłk SG Krzysztofa Janusa.


Za pomoc w realizacji zadań szkoleniowych w Jednostce Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku, kadrze kierowniczej KaOSG oraz funkcjonariuszom - instruktorom młodzież w  zielonych mundurach, składa serdeczne podziękowania.


Robert Nowak