Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego

i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w na posiedzeniu w dniu 12 września 2022r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza projektów uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie

opinii do przedstawionych projektów.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.


/-/

Krzysztof Wiśniowski