Tymbark, dnia 13.09.2022 r.


ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu, które odbędzie się 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Omówienie zmian programu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów Gminy Tymbark.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.


Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski