Wójt Gminy Tymbark zaprasza mieszkańców sołectwa Podłopień na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 września 2022 roku (środa) o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.

Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji z zakresu: zrealizowanych inwestycji w 2021 roku, realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji w 2022 roku na terenie sołectwa Podłopień, w szczególności budowy sieci kanalizacyjnej od rejonu szkoły podstawowej do granicy gminy oraz rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie drogi krajowej.