Wójt Gminy Tymbark informuje, że przedłużony został termin składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Nowy termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2023 r. do godziny 15:30.

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.