Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” wraz z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza konkurs plastyczny dla szkół podstawowych w ramach realizowanego projektu współpracy „Skarby Beskidzkiej Miedzy”. 


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kasy 1-3) z terenu gmin członkowskich LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz LGD „Dolina Raby”. W konkursie bierze udział klasa, a nie poszczególni uczniowie. Praca wykonywana jest zbiorowo pod przewodnictwem nauczyciela kierującego. Każda klasa może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 


Tematyka konkursu obejmuje zaprezentowanie piękna Beskidu Wyspowego. 


W każdej gminie wybrana zostanie jedna praca zwycięska i praca wyróżniona. 


Atrakcyjne nagrody dla całej klasy (nagrody do wyboru z 5 wariantów). 


Najlepsza praca udostępniona zostanie w publikacji „Jadło z Beskidzkiej Miedzy”.


Termin składania prac do 25.01.2023r. 


Celem konkursu jest: 

• zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego wśród dzieci 

• rozwijanie zainteresowań regionem, historią i tradycją Beskidu Wyspowego 

• promocja walorów Beskidu Wyspowego 

• utrwalenie zasobów (m.in. przyrodniczych, kutrowych, historycznych) Beskidu Wyspowego (obszar LGD Dolina Raby oraz LGD Przyjazna Ziemia Limanowska) w formie prac plastycznych. 


Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w REGULAMINIE, stanowiącym Załącznik do niniejszego artykułu. 


Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać także w siedzibie Organizatorów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa pod numerem telefonu: 787 917 005.


Osoba do kontaktu: Katarzyna Maśnica a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres: k.masnica@lgdlimanowa.eu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów pod numerem telefonu: 14 685 44 44 a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres: biuro@dolinaraby.pl 


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto