W niedzielę 22 stycznia odbyły się dwa spotkania z Mieszkańcami sołectwa Piekiełko i Zamieście. Celem zebrań było poinformowanie Mieszkańców o realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok, przedstawienie Budżetu Gminy na 2023 rok, sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2022 oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023. W Zamieściu przeprowadzono również wybory uzupełniające Sołtysa wsi.


Pierwsze spotkanie rozpoczęło się o 10:50 w Szkole Podstawowej w Piekiełku. Na zebraniu obecni byli: Sołtys wsi Piekiełko - Zofia Jeż, Wójt Gminy Tymbark - Paweł Ptaszek, Sekretarz Gminy - Stanisława Kaptur, Skarbnik Gminy - Elżbieta Jania, Radna Gminy - Anna Dyląg, Kierownik ZGK - Rafał Woźniak, a także Kierownik GOPS-u - Dorota Ogórek.


Po otwarciu zebrania przez Sołtysa wsi głos zabrał Wójt Gminy, prezentując zebranym Mieszkańcom sprawozdanie z realizacji zadań społeczno-gospodarczych w 2022 roku. Gospodarz Gminy szczególną uwagę zwrócił na rozbudowę sieci wodociągowej, która miała miejsce w minionym roku. Następnie przedstawiono budżet na 2023 rok z rekordową kwotą 19,2 mln na zadania inwestycyjne. Prezentację Wójt zakończył krótką prezentacją na temat wydarzeń kulturalnych w minionych 12 miesiącach. 


W wolnych wnioskach Zebranie Wiejskie jednogłośnie podjęło Uchwałę w sprawie dysponowania środkami wydzielonymi z budżetu Gminy Tymbark na rok 2023 na potrzeby Sołectwa Piekiełko.


Mieszkańcy Sołectwa Zamieście spotkali się na Zebraniu w budynku Świetlicy Wiejskiej o godzinie 16:00.
Wśród obecnych należy wymienić: Przewodniczącą Rady Gminy - Stanisławę Urbańską, Wójta Gminy Tymbark - Pawła Ptaszka, Sekretarz Gminy - Stanisławę Kaptur, Skarbnik Gminy - Elżbietę Jania, Radnego Gminy - Dariusza Molka, Radnego Powiatu - Czesława Kawalca, a także Kierownik GOPS-u - Dorotę Ogórek.


Pierwszym punktem zebrania były wybory uzupełniające Sołtysa wsi Zamieście. Głosowanie poprzedzono minutą ciszy za śp. Andrzeja Bugańskiego. Po wyborze komisji społeczność Zamieścia zgłosiła jednego kandydata na funkcję Sołtysa - Zbigniewa Hojnora. Ów kandydat został wybrany jednogłośnie otrzymując 51 głosów.


Po wyborach Wójt Gminy Tymbark złożył gratulacje na ręce nowego Sołtysa, życząc powodzenia w nowej roli. Następnie Gospodarz Gminy przedstawił sprawozdanie z zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok oraz przedstawił Budżetu Gminy na 2023 rok. W wolnych wnioskach Mieszkańcy poruszali temat wodociągu na osiedlu Sołtystwo.


Treść prezentacji z zebrań gminnych znajduje się TUTAJ

Filmik z wydarzeń kulturalnych TUTAJ


Równocześnie przypominamy, że 26 stycznia o godzinie 17:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie Tymbark w remizie OSP.