W budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce, druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym na którym omówiono realizację zadań w roku 2022 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.


W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Paweł Ptaszek, mł. bryg. Krzysztof Hybel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druh Stanisław Przybylski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP.


W roku 2022 druhowie obchodzili jubileusz 50 – lecia działalności jednostki, a dzięki wsparciu finansowemu samorządu zakupiono sprzęt do działań  ratowniczych na wypadek zagrożenia powodziowego na kwotę 50 tyś. złotych. Druhowie ponadto uczestniczyli w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz pomagali przy organizacji imprez kulturalnych i turystycznych na terenie naszej gminy.


W planie pracy na rok 2023 druhowie przyjęli między innymi rozbudowę obiektu remizy oraz powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.    

Podziękowania za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności wszystkim zebranym i ich rodzinom  złożył gospodarz gminy Paweł Ptaszek. 


Robert Nowak