Wójta Gminy Tymbark po przeprowadzeniu procedury konkursowej złożonych ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok  z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podpisał umowy na ich wykonanie z tgz. trzecim sektorem.


Organizacje, które otrzymały wsparcie na realizację zadań publicznych w 2023 roku:

  • Stowarzyszenie Sportowe Tymbark - Tennis Club w Tymbarku na zadanie „Tenis ziemny bez tajemnic – nauka gry, zajęcia sportowe i turnieje” 4 000 zł, 
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic na zadania „Dance Little Stars – zajęcia z grupami tanecznymi” 4 850 zł, na zadanie „Organizacja nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z Gminy Tymbark” 10 150 zł, na zadanie „Zajęcia teatralne – Teatr i jego tajemnice” 3 000 zł, na zadanie „Piekielcoki – zajęcia z grupą regionalną” 2 000 zł, 
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbark na zadanie „Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton – trzydziestolecie” 25 000 zł, 
  • Tymbarski Klub Hokejowy „Harnasie” w Tymbarku na zadanie „Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia gry w hokeja na lodzie” 10 000 zł. 

Najważniejszym efektem realizacji Programu będzie osiągnięcie celu głównego którym jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. Właściwa realizacja programu pozwoli na wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy.