Hodowca, niezależnie od liczby drobiu utrzymywanego w gospodarstwie ma obowiązek zgłosić ten fakt do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Z czego wynika ten obowiązek i jaką karę można otrzymać za brak zgłoszenia?


Jak wynika z informacji, Głównego Inspektoratu Weterynarii obowiązkowi zgłoszenia do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii podlegają miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale
w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie ma znaczenia, czy miejsce utrzymywania drobiu, innych ptaków jest gospodarstwem, czy nie. Z obowiązku zgłoszenia zwolnieni są posiadacze ptaków stale utrzymujących je w pomieszczeniach mieszkalnych. 


Dlaczego hodowca drobiu ma taki obowiązek? 


Informacje o miejscach utrzymywania drobiu i innych ptaków są wykorzystywane do prowadzenia działań mających na celu zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Obowiązek ten wynika z par. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz. 768).


Kary za brak zgłoszenia


Zgodnie z art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odpowiedzialność za naruszanie innych zakazów i nakazów została określona w pozostałych punktach art. 85aa oraz przepisach art. 77-85a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.


Druk do pobrania