Ponad 70 osób uczestniczyło w okolicznościowym spotkaniu przygotowanym z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy w Zamieściu. Oprócz seniorek i członkiń kół gospodyń wiejskich zaangażowanych w działalność społeczną, w wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciele władz samorządowych, przewodnicząca Rady Gminy, sekretarz urzędu, kierownik biblioteki, radne i radni gminy.


Po powitaniu gości, w atmosferę wieczoru wprowadziło zebranych młode pokolenie Tymbarczan. Wiersz Portret kobiecy Wisławy Szymborskiej zaprezentowała Laura Wilczyńska, natomiast utwór Stanisław Barańczaka Płakała w nocy recytował Kacper Kordeczka. Świetlica przygotowała również prezentację ukazującą sylwetki sławnych Polek znanych na świecie.


Kolejno zabrał głos wójt Paweł Ptaszek, który w swoim wystąpieniu przekazał wiele serdecznych słów kierując je do gości i mieszkanek gminy. Do życzeń przyłączyli się radni z Zamieścia: Dariusz Molek i Zbigniew Hojnor. W imieniu kobiet podziękowała przewodnicząca Rady – Stanisława Urbańska.


Nie zabrakło symbolicznych tulipanów, które wręczyli wszystkim Paniom gospodarz gminy wraz z radnymi. Czas upłynął przy dźwiękach muzyki, dawce dobrego humoru i poczęstunku przygotowanym przez koło w Zamieściu.


Spotkanie integracyjne odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tymbark.