W piątek 24 lutego odbył się w Szkole Podstawowej w Tymbarku Gminny Konkurs Recytatorski – „Zagościła zima”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 1-3 ze szkół podstawowych w Piekiełku, Podłopieniu, Zawadce i Tymbarku. Organizatorki - pani Maria Gniecka, Beata Szarłowicz i Agata Zapała zadbały o stworzenie zimowego nastroju, efektownie dekorując salę, a dzieci pięknie recytowały wiersze związane tematycznie z zimą. 

Uczestników konkursu przywitał wicedyrektor szkoły – Tomasz Zieliński. Występy młodych recytatorów oceniała komisja w składzie: Lucyna Woźniak(bibliotekarka Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku), Urszula Duda(polonistka SP Tymbark) oraz Ewa Kowalczyk(emerytowana nauczycielka j. polskiego). Nagrody wręczał Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek.
Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Urzędowi Gminy w Tymbarku za ufundowanie nagród, dzięki czemu mogliśmy obdarować wszystkich uczestników konkursu.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Laura Papież SP Tymbark (kategoria klas I)
Zofia Kurek SP Zawadka (kategoria klas II)
Anna Ociepka SP Tymbark (kategoria klas III)
II miejsce: Kamila Stelmach SP Tymbark (kategoria klas I)
Nicola Kasińska SP Piekiełko (kategoria klas II)
Małgorzata Malarz SP Podłopień (kategoria klas III)
III miejsce: Maja Kasińska SP Piekiełko (kategoria klas I)
Justyna Szubryt SP Tymbark (kategoria klas II)
Bartek Juszczak SP Piekiełko (kategoria klas III)
SP Tymbark /KG/