W konkursie z zakresu obrony cywilnej zorganizowanym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej, nagrody książkowe otrzymały następujące osoby, które udzieliły poprawnej odpowiedzi:


Marcelina, Antoni, Szymon z Tymbarku, Małgorzata z Podłopienia, Iwona z Piekiełka i Jakub z Królowej Góry.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


Robert Nowak


Ciekawostka

Pierwszą organizacją w Polsce, która wypełniała funkcje związane z ochroną ludności i obroną cywilną, był powstały w 1922 r. Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowej (OKOP). Choć jego głównym celem było wybudowanie gmachu Instytutu Badawczego Broni Chemicznej, to tak naprawdę OKOP zasłynął z działań podejmowanych na rzecz przygotowania ludności cywilnej do ochrony przed skutkami ewentualnego konfliktu zbrojnego.