Treść ostrzeżenia na dzień 16, 17 i 18 marca w załączniku poniżej.