Treść ostrzeżenia na dzień 13.03 i 14.03 w załączniku poniżej.