Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu w załączniku poniżej.