I Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się w Limanowej w dniach 17 – 18 marca 2023 roku w godzinach 9:00 – 18:00 . W Limanowskim Domu Kultury osoby odwiedzające targi będą mogły skorzystać z następujących punktów:


- stoiska informacyjne odnośnie poszczególnych form służby, jednostek wojskowych, uczelni wojskowych, wojskowego centrum rekrutacji, innych partnerów;

- dynamiczne pokazy wojskowe – m.in. musztra wojskowa;

- prelekcje na temat poszczególnych form służby wojskowej;

- pokaz sprzętu wojskowego – rozmowy z żołnierzami jednostek wojskowych;

- wojskowa grochówka;

- udział w przysiędze wojskowej / 18.03.2023r. – na Rynku w Limanowej /;

- szereg atrakcji, które znajdują się w planie imprezy.


Jak podkreślają organizatorzy tj. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu udział w przedmiotowym przedsięwzięciu jest wartościowym działaniem promującym region i wartości jakie niesie ze sobą pełnienie służby wojskowej.

 

Organizowana impreza to szansa na znalezienie zatrudnienia  w Resorcie Obrony Narodowej, a także możliwość integracji środowisk cywilnego i wojskowego. Wojsko zaprasza do udziału wraz z rodzinami.


Wstęp wolny!