Projekt Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych skierowany jest do organów administracji samorządowej i umożliwia efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego. Cel – wspieranie samorządów i lokalnych OPP. Dobra współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP) jest podstawą materialnego i społecznego dobrobytu. 


W projekcie „Wspieraj lokalnie” Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) łączy promocję kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie danej jednostki samorządu. W projekcie jednostki samorządowe otrzymują możliwość efektywnej realizacji obowiązku wspierania organizacji pozarządowych, jednocześnie gwarantując sobie wzrost przychodów podatkowych.Rozlicz PIT w gminie Tymbark
Rozliczenie" class="redactor-linkify-object">https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/">Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl jest dostępne dzięki realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż 1,5% w gminie Tymbark
Rozliczenie" class="redactor-linkify-object">https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/">Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl jest dostępne dzięki realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.