Urząd Gminy w Tymbarku informuje, że kwalifikacja wojskowa rocznika 2004 i starszych, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej odbywa się dla powiatu limanowskiego w dniach od 15 maja 2023 r. do 28 czerwca 2023 r.

  • dla Gminy Tymbark w dniach od 20 do 21 czerwca 2023 r.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie: 

  • ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa – budynek Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących w Limanowej

Do każdej osoby zostaną przed ww. terminem wysłane wezwania obowiązkowego wstawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W przypadku braku czasu zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, można zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w dowolnych dniach tj.: od 15 maja do 28 czerwca 2023 r.

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub  zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.


Szczegółowe informacje w załączonym obwieszczeniu:

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r.