Od 5 kwietnia br. uczniowie II klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark uczestniczą w kursie nauki pływania w ramach programu "Już pływam". Zajęcia odbywają się w formie zajęć pozaszkolnych.


Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w formie pomocy finansowej gminie.

Z terenu Gminy Tymbark w programie bierze udział 48 uczniów szkół podstawowych z Tymbarku, Zawadki oraz Podłopienia. Ogólny planowany koszt realizacji programu wynosi 31.280 zł. W tym: kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego – 8.310 zł, środki z budżetu gminy – 22.970 zł (w tym 8.470 zł wpłaty rodziców). Zajęcia nauki pływania odbywają się na krytej pływalni w Limanowej.


"Projekt, mający na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.


Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów."


Agnieszka Kądziołka

Kierownik ZEAS