Najważniejsze prace obejmują: termomodernizację, docieplenie budynku, wymianę pokrycia dachowego oraz powiększenie sali świetlicy. Ponadto budynek uzyska nowa elewację i zostanie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.


Na czas remontu zostaje zawieszona działalność świetlicy. Zapraszamy wszystkie dzieci do śledzenia strony internetowej świetlicy, gdzie w najbliższym czasie zostanie zamieszczona informacja z ofertą zajęć plenerowych i wakacyjnych.