Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS "Strzelec" OSW w Tymbarku, będącą uczniami klas wojskowych i oddziału przygotowania wojskowego Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku w dniu 20 kwietnia 2023 roku przeprowadzili akcję wiosennego sprzątanie szlaku turystycznego, ścieżki dydaktycznej i Wiaty Turystycznej na górze Paproć w Beskidzie Wyspowym. Kilka worków zebranych śmieci zostanie zabranych z Paproci przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku.


Chętnie angażujemy się w akcje promujące troskę o środowisko. –  mówi plutonowa ZS Beata Hanusiak, dowódca plutonu w tymbarskim Strzelcu. Chcemy, aby postawa proekologiczna wśród mieszkańców pięknego Beskidu Wyspowego w tym dzieci i młodzieży z tymczasowej obecnie mody przerodziła się w rzeczywisty styl życia i dokonała zmiany świadomości  byśmy nie „utonęli” w górze własnych śmieci – kończy Beata Hanusiak.


Koordynatorami akcji byli: mł. insp. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego w jednostce tymbarskiego Strzelca oraz pani Ewelina Piechnik, nauczyciel, wychowawca w Internacie Zespołu Szkół.