W Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 145 - lecia działalności, trwają zajęcia szkoleniowe dla członków  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zajęciach uczestniczy 20 młodych adeptów pożarnictwa. Młodzieży przybliżono podstawowe zagadnienia organizacyjne w zakresie funkcjonowania MDP, przestrzegania zasad BHP, znajomości podstawowych środków gaśniczych, węży pożarniczych i armatury wodnej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Duży nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne  - mówi opiekun MDP druh Karol Natonek. W ostatnich zajęciach wielokrotnie przećwiczyliśmy rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych. Młodzież przekonała się że praca przy nawodnionej linii nie należy do łatwych.

W realizacji zajęć szkoleniowych pomagają doświadczeni ratownicy z tymbarskiej OSP. Ostatnie zajęcia prowadzili mł. bryg. Dariusz Molek, ratownik medyczny druhna Małgorzata Giza , zastępca naczelnika druh Szymon Rybka oraz druhowie Jakub Kulig,  Grzegorz Cygal i Marek Kulig.