Wójt Gminy Tymbark uprzejmie przypomina, że 30 kwietnia 2023 r. upływa termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Prosimy o bieżące regulowanie zobowiązań.

Terminy płatności za odpady:

  • za I kwartał - do 31 stycznia danego roku,
  • za II kwartał  - do 30 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał - do 31 lipca danego roku,
  • za  IV kwartał - do 31 października danego roku.