Monografia ta niech będzie miłą pamiątką tego, co naprawdę było i co naprawdę się zdarzyło (…). Bohaterowie tych wydarzeń, przekładając kartki tej historii, mogą przypomnieć sobie młodzieńcze lata, a kolejne pokolenia mają okazję zobaczyć jak to dawniej grało się w piłkę nożną – z emblematem „Harnasia” na piersi.


Uprzejmie informujemy, że na przełomie 2022 i 2023 roku została wydana publikacja pt.”KS Harnaś Tymbark 1949-2000. Ze starych kronik Krzysztofa Wiśniowskiego”.


Książka jest wynikiem systematycznej kronikarskiej pracy autora – pana Krzysztofa Wiśniowskiego, który był związany z klubem sportowym przez wiele lat jako zawodnik, trener, działacz i sympatyk.


Dziś mamy okazję poznać piękne karty historii funkcjonowania KS „Harnaś” na przestrzeni lat 1949-2000.

-Tymbarski klub sportowy był kuźnią nie tylko talentów piłkarskich, lecz stał się także miejscem formacji postawy społecznej i obywatelskiej. Rola KS „Harnaś” wykraczała poza wymiar sportowy, stając się jednym z miejsc integracji i budowania więzi społecznych oraz tworzenia relacji tych formalnych i nieformalnych, które przetrwały długie lata – komentuje Wójt Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek.


Publikacja w całości została sfinansowana ze środków gminnych.


Autorem książki jest Krzysztof Wiśniowski, urodzony 14 grudnia 1953 roku w Szczecinie. Najmłodsze lata spędził w urokliwym miasteczku Starym Sączu. W Tymbarku zamieszkał od 1968 roku.


W latach 1968-2003 ściśle związany z KS „Harnaś” Tymbark, początkowo jako junior potem zawodnik i trener drużyny seniorów. Dalszą karierę trenerską (1990-2003) kontynuuje z drużynami trampkarzy i juniorów. W tym czasie opisuje swoją pracę w formie kroniki, tworząc jednocześnie dokumentację fotograficzną. Jako nauczyciel wychowania fizycznego w tymbarskiej „podstawówce”, bierze czynny udział w życiu sportowym Gminy, organizując różne formy aktywności sportowej, tworząc stowarzyszenia i uczniowskie kluby sportowe.


Po pierwszych wolnych wyborach w 1991 roku aktywnie działa w samorządzie jako Radny i społecznik. Pasjonuje się tematyką sportu i historii, a także szeroko pojętą kulturą fizyczną. Sam czynnie uprawia sport i własnym przykładem propaguje zdrowy, sportowy tryb życia.


Od 22 maja w Bibliotece Publicznej w Tymbarku będzie można nabyć książkę o KS "Harnaś".