ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu, które odbędzie się na posiedzeniu w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 14:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Omówienie bieżących spraw oświatowych Gminy Tymbark.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski