Szanowni Państwo

CZŁONKOWIE KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO RADY GMINY TYMBARK

Tymbark, dnia11 maja 2023 r.


ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na wspólną wyjazdową komisję Radnych Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00.

Spotkanie rozpocznie się w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapoznanie się z obecnie realizowanymi inwestycjami w Gminy Tymbark – wyjazd w teren.
  3. Inwestycji zakończonych i rozliczonych -prezentacja w Bibliotece Publicznej,
  4. Inwestycje planowane -prezentacja w Bibliotece Publicznej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Komisji

/-/ Dariusz Molek