ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na wspólną wyjazdową komisję Radnych Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00. Spotkanie rozpocznie się w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapoznanie się z obecnie realizowanymi inwestycjami w Gminy Tymbark – wyjazdw teren.
  3. Inwestycji zakończonych i rozliczonych - prezentacja wBibliotece Publicznej,
  4. Inwestycje planowane -prezentacja w Bibliotece Publicznej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski