• »

Zakończono modernizację dróg- "do Stańca" i "Węglarka"Wtorek, 27 grudnia 2016

 

Uprzejme informujemy Mieszkańców Gminy Tymbark, że zakończono prace przy remoncie drogi „Węglarka” w Tymbarku oraz odbudowę tzw. drogi „do Stańca”. 

Modernizacja ponad półtorakilometrowego odcinka drogi na „Węglarce” polegała na wykonaniu nawierzchni oraz uzupełnieniu poboczy, dodatkowo wykonano jeszcze czyszczenie i udrażnianie rowów i przepustów. Inwestycja ta została współfinansowana ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Remont drugiego, krótszego odcinka drogi "do Stańca" również polegał na poprawie warunków jezdnych, poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, uzupełnieniu poboczy kruszywem oraz ich utrwaleniu asfaltem na szerokości 0,5m.

Realizacja powyższych inwestycji w sposób znaczący poprawiła stan techniczny dróg, a jednocześnie wpłynęła na poprawę warunków bezpieczeństwa i komfort jazdy kierowców.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark