• »

Podpisano umowę na przebudowę drogiPoniedziałek, 10 kwietnia 2017

06.04.2017 roku Wójt Gminy Tymbark podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej nr 2548233, wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Piekiełko – Tymbark (droga obok boiska sportowego KS Tymbark oraz Zakładu). Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zając z Kamienicy.

Ogólny zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, odwodnienia, poszerzenia drogi, utwardzenie pobocza, budowę chodnika, przebudowę wlotu skrzyżowania z drogą powiatową, regulację zjazdów, zatokę przystankową oraz remont oświetlenia ulicznego.

Przebudowa drogi została dofinansowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Termin zakończenia prac planowany jest na 31 sierpnia 2017 roku. 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark