• »

Gminny Konkurs Recytatorski: „Strofy o wiośnie”Wtorek, 02 maja 2017

25 kwietnia 2017 roku w budynku Gminnej Biblioteki  Publicznej w Tymbarku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Strofy o wiośnie”. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce. Celem konkursu było przede wszystkim popularyzowanie liryki o tematyce wiosennej oraz  zainteresowanie uczniów poezją.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów  klas  I – III    i   IV – VI  ze szkół podstawowych    z  terenu Gminy Tymbark.

 Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować wybrany przez siebie dowolny utwór poetycki o tematyce wiosennej. Młodzi artyści z wielkim przejęciem prezentowali swoje umiejętności recytatorskie i niejednokrotnie aktorskie.

            Uczestników konkursu  oceniało  specjalnie powołane Jury w składzie:

Przewodnicząca: Pani Ewa Skrzekut - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku, Pani Elżbieta Jarosz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej oraz
Pani Maria Węgrzyn - pracownik Biblioteki Publicznej w Jurkowie. Komisja miała ogromnie trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców. Uczestnicy zaprezentowali bowiem bardzo wysoki poziom artystyczny. Po obradach komisji, przyznano jednak  następujące miejsca:

w kategorii klas: I-III

I miejsce - Blanka Stach - uczennica Niepublicznej  Szkoły Podstawowej w Piekiełku;

II miejsce-Natalia Gawron-uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Podłopieniu;

III miejsce-Małgorzata Wolfinger-uczennica Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka

w Tymbarku;

w kategorii klas: IV-VI

I miejsce-Urszula Czyrnek-uczennica Szkoły Podstawowej w im. Józefa Marka
w Tymbarku;

II miejsce-Julia Kordeczka -uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Zawadce;

III miejsce-Weronika Moskal-uczennica Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.

Wszyscy laureaci I, II, III miejsca otrzymali  nagrody rzeczowe oraz dyplomy a pozostałym uczestnikom konkursu zostały  wręczone drobne upominki rzeczowe.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli organizację naszego konkursu -Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i wspaniałe prezentacje. Dziękujemy  również nauczycielom i uczniom, którzy  wsparli fachową pomocą wszystkich  uczniów oraz Paniom z Jury, które mimo swoich obowiązków zechciały poświęcić swój czas, by wyłonić laureatów konkursu.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark