• »

Regulamin Konkursu i Rajdu AKPoniedziałek, 08 maja 2017

                             R E G U L A M I N

 

KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO POD HASŁEM                                   Żołnierze II Wojny Swiatowej - Lokalni Bohaterzy”

połączonego z  II  RAJDEM  GÓRSKIM „ SZLAKIEM ŻOŁNIERZY 

1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH AK W TYMBARKU”

         

 

  1. Organizatorzy:  Urząd Gminy w Tymbarku

                             Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku

 

  1. Współorganizatorzy:

-  Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku

-  Koło PTTK „ Tymbarskie Harnasie „

-  JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone  ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku

 

 

      3.   Cele  Konkursu i Rajdu:

 

            -  Poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego  w okresie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu  na terenie Ziemi Limanowskiej

      - Poznanie sylwetek osób z terenu Tymbarku i okolic walczących o niepodległość

            -   Zachęcenie młodzieży do poznawania historii i tradycji własnego regionu

            -   Ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych młodych twórców

            -  Kultywowanie pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy 1. Pułku Strzelców

               Podhalańskich AK,

            -  Popularyzacja Turystyki i Krajoznawstwa Beskidu Wyspowego,

        

 

  1. Uczestnicy konkursu i Rajdu

- uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych

- uczniowie gimnazjów

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i organizacji.

 

  1. Tematyka prac konkursowych

 

      Żołnierze II Wojny Swiatowej - Lokalni Bohaterzy”

 

  1. Format  prac

 

konkurs plastyczny -Nie mniejszy niż A4 nie większy niż A2 - technika dowolna

            konkurs literacki -Nie więcej niż 5 stron maszynopisu- forma dowolna

 

 

       4.   Terminy Konkursu

 

            Otwarcie konkursu: 4 maja 2017 roku

            Zakończenie konkursu  31 maja 2017 roku

             Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego powołaną komisję. Ogłoszenie Wyników konkursu w poszczególnych kategoriach i wręczenie nagród  nastąpi 5 czerwca 2017 roku w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku na

             Zakończeniu Rajdu.

             Prace należy opisać zawierając następujące dane: Imię i Nazwisko, nazwę szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu i dostarczyć do Urzędu Gminy w Tymbarku do dnia 30 maja 2017 roku do godziny 15.00.

Prace niezgodne z regulaminem i dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

  1. Termin rajdu górskiego

       05 czerwca 2017 r / tj. poniedziałek  / godz. 9:00/  Rynek w Tymbarku

 

 

6.      Trasa Rajdu:

 

              Tymbark / Rynek  - Zespół Szkół im.KEN- Tymbark MWS Zakład   - Góra Paproć –  Tymbark  Biblioteka Gminna- Zakończenie Rajdu.

             

 

7.      Uczestnictwo:

 

W rajdzie uczestniczą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjów , Zespołu Szkół i członkowie organizacji proobronnej  „ Strzelec” wraz z opiekunami. Każda szkoła i organizacja wystawia 10  osobowe drużyny.

 

9.      Zgłoszenia:

 

Pisemne zgłoszenia drużyn należy dokonać  do dnia 31 maja 2017r w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku / insp. Robert Nowak tel. 728365884 /

 

10.  Uwagi końcowe:

 

- drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie,

- na trasie rajdu obowiązuje obuwie turystyczne,

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe

  w czasie rajdu,

- za bezpieczeństwo na trasie odpowiada opiekun drużyn,

- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

                              

 

 

 

                                                                                                        Organizatorzy.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark